U.S.V.I. Etna

Cursus

Welzijnstrainers UU blok 2

Aanbod blok 2 (NL)

In blok 2 hebben we vanuit de Welzijnstrainers GW weer een mooi aanbod voor alle studenten. Het aanbod is ook beschikbaar in het Engels.

  • Er starten weer twee studiegroepen ‘Gezond en effectief studeren’ op 22 november. Kan jij wel wat hulp gebruiken om op een gezonde manier effectief te studeren? meld je dan aan voor een van deze groepen! Op 21 november start er ook een Engelstalige studiegroep.
  • Weet jij best dat je aan je scriptie zou moeten werken maar mis je de structuur en uitwisseling met je medestudenten? Er starten twee ‘Scriptie sprint’ groepen op 23 november. In deze studiegroep ga jij samen met medestudenten aan de slag om ervoor te zorgen dat je de juiste omstandigheden creëert voor het schrijven van je scriptie.
  • Ervaar je regelmatig stress en wil je leren hier op een effectieve manier mee om te gaan? Kijk dan eens of de workshop ‘Let’s talk about stress!’ op 28 november iets voor jou is.
  • Op 8 december kun je deelnemen aan de workshop ‘Uitstelgedrag en perfectionisme’. Heb je de neiging om studietaken uit te stellen of zou je juist misschien wat meer tijd willen maken voor andere dingen omdat je alleen maar aan het studeren bent? Dan is deze workshop misschien iets voor jou.
  • Zit jij soms maar te wachten tot je genoeg motivatie voelt om te beginnen? Kijk dan eens bij de workshop ‘Meer motivatie’ op 16 december. Daar leer je meer over hoe motivatie werkt en wat je kan doen om meer motivatie te krijgen.  

On offer in block 2 (EN)

In block 2 we have a fresh offer from the Wellbeing Trainers Humanities for all students.

  • On November 21, a new group ‘Studying Healthy and Effectively’ will start. Could you use some help to study effectively in a healthy way? Then sign up for this group!
  • Do you know that you should be working on your thesis, but do you miss the structure and exchange with your fellow students? A study group ‘Thesis on track’ starts on November 23. In this study group you will work with fellow students to ensure that you create the right conditions for writing your thesis.
  • Do you regularly experience stress and do you want to learn to deal with it in an effective way? Then see if the workshop ‘Let’s talk about stress!’ on November 28 is something for you.
  • On December 8 you can attend the Workshop ‘Procrastination and Perfectionism’. Do you tend to put off study tasks or would you like to make more time for other things because you are only studying? This workshop can be interesting for you.
  • Do you sometimes just wait until you feel enough motivation to get started? Take a look at the workshop ‘More Motivation’ on December 16. In this workshop you learn more about how motivation works and what techniques can help you to motivate yourself.